12V Einbausteckdose und Stecker

Einbausteckdose 12V

Einbausteckdose 12V

EUR 3,87

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Stecker 12V, max. 10A

Stecker 12V, max. 10A

EUR 4,91

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Adapter von Normstecker auf Kupplung

Adapter von Normstecker auf Kupplung

EUR 9,36

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Adapterstecker

Adapterstecker

EUR 10,77

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Verlängerungskabel max. 3M

Verlängerungskabel max. 3M

EUR 17,96

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Zwillingskupplung für Zigarettenanzünder

Zwillingskupplung für Zigarettenanzünder

EUR 18,52

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Stecker max. 10A

EUR 2,93

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Steckdose

Steckdose

EUR 2,55

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Stecker max. 15A

EUR 3,31

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Dose max. 15A

EUR 8,60

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Aufbausteckdose mit Deckel

Aufbausteckdose mit Deckel

EUR 5,76

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Normsteckdose mit Deckel

Normsteckdose mit Deckel

EUR 8,79

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Einbau Normsteckdose mit Deckel

Einbau Normsteckdose mit Deckel

EUR 5,01

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Einbau Dreifach-Normsteckdose

Einbau Dreifach-Normsteckdose

EUR 11,06

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Kupplung zur Kabelverlängerung

Kupplung zur Kabelverlängerung

EUR 4,16

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Normstecker 6 - 24V - 15A

Normstecker 6 - 24V - 15A

EUR 5,48

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Universalstecker  6-24 V - 8A

Universalstecker  6-24 V - 8A

EUR 4,25

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Winkelbarer Universalstecker

Winkelbarer Universalstecker

EUR 7,84

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Universal Winkelstecker mit Funktions-LED

Universal Winkelstecker mit Funktions-LED

EUR 11,43

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Landstromübernahme 230V / 50Hz - 16A

Landstromübernahme 230V / 50Hz - 16A

EUR 51,79

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten