12V Einbausteckdose und Stecker

Einbausteckdose 12V

Einbausteckdose 12V

EUR 3,78

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Stecker 12V, max. 10A

Stecker 12V, max. 10A

EUR 4,79

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Adapter von Normstecker auf Kupplung

Adapter von Normstecker auf Kupplung

EUR 9,12

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Adapterstecker

Adapterstecker

EUR 10,50

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Verlängerungskabel max. 3M

Verlängerungskabel max. 3M

EUR 17,50

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Zwillingskupplung für Zigarettenanzünder

Zwillingskupplung für Zigarettenanzünder

EUR 18,06

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Stecker max. 10A

EUR 2,86

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Steckdose

Steckdose

EUR 2,49

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Stecker max. 15A

EUR 3,22

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Dose max. 15A

EUR 8,38

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Aufbausteckdose mit Deckel

Aufbausteckdose mit Deckel

EUR 5,62

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Normsteckdose mit Deckel

Normsteckdose mit Deckel

EUR 8,57

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Einbau Normsteckdose mit Deckel

Einbau Normsteckdose mit Deckel

EUR 4,88

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Einbau Dreifach-Normsteckdose

Einbau Dreifach-Normsteckdose

EUR 10,78

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Kupplung zur Kabelverlängerung

Kupplung zur Kabelverlängerung

EUR 4,05

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Normstecker 6 - 24V - 15A

Normstecker 6 - 24V - 15A

EUR 5,34

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Universalstecker  6-24 V - 8A

Universalstecker  6-24 V - 8A

EUR 4,15

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Winkelbarer Universalstecker

Winkelbarer Universalstecker

EUR 7,65

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Universal Winkelstecker mit Funktions-LED

Universal Winkelstecker mit Funktions-LED

EUR 11,15

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Landstromübernahme 230V / 50Hz - 16A

Landstromübernahme 230V / 50Hz - 16A

EUR 50,48

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten