12V Einbausteckdose und Stecker

Einbausteckdose 12V

Einbausteckdose 12V

EUR 4,15

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Stecker 12V, max. 10A

Stecker 12V, max. 10A

EUR 5,26

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Adapter von Normstecker auf Kupplung

Adapter von Normstecker auf Kupplung

EUR 10,01

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Adapterstecker

Adapterstecker

EUR 11,53

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Verlängerungskabel max. 3M

Verlängerungskabel max. 3M

EUR 19,21

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Zwillingskupplung für Zigarettenanzünder

Zwillingskupplung für Zigarettenanzünder

EUR 19,82

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Stecker max. 10A

EUR 3,13

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Steckdose

Steckdose

EUR 2,73

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Stecker max. 15A

EUR 3,54

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Dose max. 15A

EUR 9,20

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Aufbausteckdose mit Deckel

Aufbausteckdose mit Deckel

EUR 6,17

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Normsteckdose mit Deckel

Normsteckdose mit Deckel

EUR 9,40

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Einbau Normsteckdose mit Deckel

Einbau Normsteckdose mit Deckel

EUR 5,36

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Einbau Dreifach-Normsteckdose

Einbau Dreifach-Normsteckdose

EUR 11,83

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Kupplung zur Kabelverlängerung

Kupplung zur Kabelverlängerung

EUR 4,45

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Normstecker 6 - 24V - 15A

Normstecker 6 - 24V - 15A

EUR 5,86

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Universalstecker  6-24 V - 8A

Universalstecker  6-24 V - 8A

EUR 4,55

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Winkelbarer Universalstecker

Winkelbarer Universalstecker

EUR 8,39

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Universal Winkelstecker mit Funktions-LED

Universal Winkelstecker mit Funktions-LED

EUR 13,06

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Landstromübernahme 230V / 50Hz - 16A

Landstromübernahme 230V / 50Hz - 16A

EUR 54,77

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten